همایش ملی آموزش جغرافیا در مدارس کشور با رویکرد دریا پایه

همایش ملی آموزش جغرافیا در مدارس کشور با رویکرد دریا پایه

پوستر همایش ملی آموزش جغرافیا در مدارس کشور با رویکرد دریا پایه

همایش ملی آموزش جغرافیا در مدارس کشور با رویکرد دریا پایه در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۶ توسط اتحادیه انجمن های علوم جغرافیایی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


انجمن جغرافیایی معلمان تهران با تکیه بر تجربیات همکاران محترم  در امر آموزش جغرافیا در مدارس کشور با مشارکت سازمان بنادر و دریانوردی نشست های اولیه جهت بررسی امر آموزش جغرافیا در مدارس کشور با رویکرد دریا را مورد شور و بررسی قرار داد در این راستا حمایت موثر و تخصصی سازمان مذکور و مشارکت سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه ها و نهادهای علمی و تخصصی عزم انجمن را برای برگزاری همایش ملی راسخ تر نمود .
لذا از همه معلمان و متخصصان امر آموزش جغرافیا در سراسر کشور دعوت می گردد با حضور در همایش و ارائه مقالات سهم موثری در ارتقای امر آموزش جغرافیا در مدارس کشور ایفا نمایند.

 

محورهای همایش:

آموزش های رسمی و غیر رسمی جغرافیا در ارتباط با دریا
1-جایگاه و پیشینه دریا و دریا نوردی در کتاب های درسی 
2- ضرورت های انتقال مفاهیم دریا در کتاب های درسی دوره دبستان
3-نقش و اهمیت سیاسی دریا در کتاب های درسی دوره متوسط اول و دوم
4- ضرورت ها ،جایگاه و کارکرد بنادر در کتاب های درسی دوره متوسط اول و دوم
5-اهمیت اقتصادی و بندری دریای خزر و بازتاب آن در کتاب های درسی جغرافیا
6- اهمیت اقتصادی و بندری خلیج فارس و دریای عمان و بازتاب آن در کتاب های درسی جغرافیا 
7-کارکردهای سیاسی و نظامی خلیج فارس و دریای عمان و بازتاب آن در کتاب های درسی جغرافیا
8- نقش و وظیفه کتاب های درسی استان شناسی ( استان های ساحلی ) در معرفی اهمیت  دریاها و بنادر
9- جایگاه ارزش ها ، مهارت ها و دانش های مرتبط با دریا در کتاب های درسی جغرافیا
10- اقتدار دریایی، امنیت ملی و نیروی دریایی راهبردی در کتاب های  درسی جغرافیا
11- نیروی دریایی، تجارت دریایی و امنیت اقتصادی در کتاب های  درسی جغرافیا
آموزش زندگی انسان و ارتباط آن با محیط ساحلی 
1.نقش  آموزش جغرافیا در  مباحث   جغرافیای سیاسی سواحل و جزایر
2.نقش  آموزش جغرافیا در اشتغال و کار آفرینی نواحی ساحلی 
3.آموزش جغرافیا و توسعه گردشگری نواحی ساحلی و جزایر
4..نقش آموزش جغرافیا در فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز فعالیت های میدانی سایر دروس
5.نقش آموزش جغرافیا درمباحث درون کوجی و برون کوچی سواحل و بنادر
6. نقش آموزش جغرافیا در  استفاده از راه های ارتباطی در سواحل و بنادر
7. نقش آموزش جغرافیا در  زیست محیط دریایی سواحل و بنادر