اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین

اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین

پوستر اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین

اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ توسط موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس
1    اکتشاف ( زمین شناسی اقتصادی، اکتشافات ژئوشیمیایی، اکتشافات ژئوفیزیکی، بررسی های فنی اقتصادی و معدنی،اکتشافات نوین،عناصر نادر خاکی،علوم گوهر)
2    زمین شناسی بنیادین (پترولوژی، چینه و فسیل شناسی،نقشه زمین شناسی، زمین شناسی نفت و دیاپیریسم، زمین شناسی کواترنری و سنگ رسوب)
3    زمین ساخت، زمین لرزه، لرزه شناسی و مهندسی زلزله
4    زمین شناسی دریایی، اقیانوس شناسی، رسوب شناسی و محیطهای رسوبی و ژئوفیزیک دریا
5    زمین شناسی زیست محیطی، پزشکی و کشاورزی
6    ژئومتیکس و ژئوفیزیک هوایی
7    مخاطرات زمین شناختی،زمین شناسی مهندسی و آب زمین شناسی
8    کانه آرایی و فراوری مواد معدنی
9    روشهای آنالیز دستگاهی در مواد معدنی
10    میراث زمین شناختی، ژئوتوریسم و غارشناسی
11     آموزش علوم زمین
12     علوم زمین و اقتصاد مقاومتیمقالات پذیرش شده در اولین همایش بین المللی پژوهش و پیشرفت در علوم زمین