همایش کاربرد کامپیوتر در علوم زمین، آذر ماه ۱۳۹۳

همایش کاربرد کامپیوتر در علوم زمین

همایش کاربرد کامپیوتر در علوم زمین در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۳ توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور در شهر تهران برگزار گردید.