همایش کاربرد کامپیوتر در علوم زمین، آذر ماه ۱۳۹۳

همایش کاربرد کامپیوتر در علوم زمین

Conference on Computer Application in Earth Sciences

همایش کاربرد کامپیوتر در علوم زمین در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۳ توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور در شهر تهران برگزار گردید.