نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید برتولید ملی

نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید برتولید ملی

پوستر نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید برتولید ملی

نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید برتولید ملی در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه پیام نور پیرانشهر در شهر پیرانشهر برگزار گردید.


نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید برتولید ملی اهداف همایش:

 1. توسعه صادرات بخش کشاورزی و دامپروری در منطقه
 2. شناسایی هرچه بیشتر مسائل عمده‌ی فراروی توسعه در بخشهای روستایی، اقتصادی، کشاورزی، تولیدی وزیست محیطی در منطقه با تاکید بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه کار ایرانی
 3. فراهم آوردن زمینه مناسب هم اندیشی بیشتر محققین و انجام فعالیتهای پژوهشی
 4. استفاده بهینه از منابع آبی و افزایش کارایی راندمان آبیاری
 5. شناسایی زمینه های پژوهشی در بخشهای توسعه اقتصادی، کشاورزی و زیست محیطی روستا با تاکید بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه کار ایرانی
 6. کاهش هزینه های توسعه بخشهای مختلف کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی روستا
 7. اکوتوریسم، توریسم روستایی وکشاورزی و نقش آنها در توسعه روستا و کشاورزی

محورهای همایش:

توسعه کشاورزی

 • بررسی توسعه صادرات ارگانیک  بخش کشاورزی و دامپروری در منطقه
 • امنیت غذایی، مدیریت ضایعات کشاورزی و بقایای محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه روستایی و امنیت ملی
 • تحقیقات پایه ای کشاورزی( باغبانی، زراعت، اصلاح گیاهان و فناوریهای زیستی و…) و نقش آن در توسعه کشاورزی
 • توسعه کشاورزی و نقش آن در تولید ملی
 • راههای گسترش و فعالسازی کشاورزی صنعتی
 • مدیریت منابع آب، چالشها و فرصتها
 • مدیریت الگوی کشت با تاکید بر استفاده بهینه از خاک
 • مدیریت  کارگاههای تولیدی بخش کشاورزی و دامپروری
 • استفاده از  ژرم پلاسم ها و پایه های ژنتیکی بومی در اصلاح و تولید ارقام جدید
 • مدیریت حوزه آبریز رودخانه زاب
 • مدیریت و توسعه باغات و الگوهای کشت
 • افزایش بهره وری از گیاهان دارویی منطقه
 • مدیریت ریسک، بیمه و بازاریابی محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه کشاورزی
   
  توسعه روستایی
 • الزامات و ضرورتهای برنامه ریزی کاربری زمین در نواحی روستایی
 • بررسی مشکلات مدیریتی صادرات محصولات کشاورزی
 • توسعه روستایی در رابطه با توسعه کشاورزی
 • جایگاه توسعه روستایی در تولید ملی
 • جغرافیا و نقش آن در برنامه ریزی روستایی
 • دانش بومی و پایداری توسعه روستایی
 • روش‌های پژوهش در توسعه پایدار روستای
 • دیدگاه‌های پیشرو در توسعه پایدار روستایی
 • محیط زیست و توسعه پایدار روستایی
 • صنایع روستایی و توسعه پایدار
 • گردشگری و توسعه پایدار روستایی