کنگره ژنتیک و بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران(گیاهی-جانوری-انسانی)

کنگره ژنتیک و بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران(گیاهی-جانوری-انسانی)

Genetics and Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran

پوستر کنگره ژنتیک و بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران(گیاهی-جانوری-انسانی)

کنگره ژنتیک و بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران(گیاهی-جانوری-انسانی) در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۵ توسط دبیرخانه کنگره و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

-ژنتیک گیاهی
-ژنتیک انسانی
-ژنتیک جانوری
-ژنتیک پزشکی قانونی
-سلول های بنیادی
-ژنتیک ریزسازواره های
-ذخایر ژنتیکی
-فناوری های نوین در ژنتیک
-اخلاق، قوانین و مقررات ژنتیک
-مهندسی ژنتیک
-فناوری های نوین در بیوتکنولوژی
-فناوری های نوین ژنومیکس
-بیوتکنولوژی پزشکی
-بیوتکنولوژی گیاهی
-بیوتکنولوژی دارویی و صنایع غذایی
-بیوتکنولوژی ریزسازواره ها
-بیوتکنولوژی جانوری
-بیوانفورماتیک و ریزسازواره ها
-مباحث اخلاقی در بیوتکنولوژی
-نانوبیوتکنولوژی
-بیوتکنولوژی صنعت و معدن
-بیوتکنولوژی محیط زیست