کنفرانس بین المللی علوم گوهر:از دانایی تا دارایی، آذر ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی علوم گوهر:از دانایی تا دارایی

پوستر کنفرانس بین المللی علوم گوهر:از دانایی تا دارایی

کنفرانس بین المللی علوم گوهر:از دانایی تا دارایی در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه زابل، در شهر زابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم گوهر:از دانایی تا دارایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی علوم گوهر:از دانایی تا دارایی