چهارمین کنفرانس علوم و فناوری شیمی کاربردی حسگرها و زیست حسگرها، بهمن ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس علوم و فناوری شیمی کاربردی حسگرها و زیست حسگرها

4th Applied Chemical Science and Technology Conferences: Sensors and Biosensors

پوستر چهارمین کنفرانس علوم و فناوری شیمی کاربردی حسگرها و زیست حسگرها

چهارمین کنفرانس علوم و فناوری شیمی کاربردی حسگرها و زیست حسگرها در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،انجمن علوم و فناوریهای شیمیایی ایران در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس علوم و فناوری شیمی کاربردی حسگرها و زیست حسگرها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس علوم و فناوری شیمی کاربردی حسگرها و زیست حسگرها