نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، مرداد ماه ۱۳۹۸

نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی

First National Conference on Geography and Urban and Rural Planning

پوستر نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی

نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۸ توسط ،مركز بين المللي همايشها و سمينارهاي توسعه پايدار علوم جهان اسلام-موسسه آموزش عالي حكمت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی