اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۴

اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار

First Conference on Geography, Civil Engineering, Urban Planning, Architecture, Urban Management and Sustainable Development

پوستر اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار

اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه مديريت همايش هاي ايران با همكاري مركز مطالعات پدافند غيرعامل كشور در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار