نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست، اسفند ماه ۱۳۸۹

نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست

Green Branding Conference

پوستر نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست

نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۸۹ توسط ،پوينده تاو شناساسازمان حفاظت محيط زيست، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست