همایش منطقه ای چشم انداز گرمسار 1404

همایش منطقه ای چشم انداز گرمسار 1404

همایش منطقه ای چشم انداز گرمسار 1404 در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۱ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در شهر گرمسار برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای چشم انداز گرمسار 1404