همایش منطقه ای چشم انداز گرمسار 1404، آذر ماه ۱۳۹۱

همایش منطقه ای چشم انداز گرمسار 1404

همایش منطقه ای چشم انداز گرمسار 1404 در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار در شهر گرمسار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای چشم انداز گرمسار 1404 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای چشم انداز گرمسار 1404