همایش نقش مهندسی کامپیوتر در اصلاح الگوی مصرف

همایش نقش مهندسی کامپیوتر در اصلاح الگوی مصرف

همایش نقش مهندسی کامپیوتر در اصلاح الگوی مصرف در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در شهر گرمسار برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش نقش مهندسی کامپیوتر در اصلاح الگوی مصرف