همایش نقش مهندسی کامپیوتر در اصلاح الگوی مصرف، اسفند ماه ۱۳۸۸

همایش نقش مهندسی کامپیوتر در اصلاح الگوی مصرف

همایش نقش مهندسی کامپیوتر در اصلاح الگوی مصرف در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۸ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار در شهر گرمسار برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش نقش مهندسی کامپیوتر در اصلاح الگوی مصرف مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش نقش مهندسی کامپیوتر در اصلاح الگوی مصرف