اولین همایش داخلی گردشگری پایدار، بهمن ماه ۱۳۹۲

اولین همایش داخلی گردشگری پایدار

The first domestic conference on sustainable tourism

پوستر اولین همایش داخلی گردشگری پایدار

اولین همایش داخلی گردشگری پایدار در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز ،معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز در شهر نطنز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش داخلی گردشگری پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش داخلی گردشگری پایدار