همایش منطقه ای حکیم نظامی گنجوی، اسفند ماه ۱۳۸۸

همایش منطقه ای حکیم نظامی گنجوی

Regional Conference of Nezami Ganjavi

پوستر همایش منطقه ای حکیم نظامی گنجوی

همایش منطقه ای حکیم نظامی گنجوی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر در شهر اسلامشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای حکیم نظامی گنجوی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای حکیم نظامی گنجوی