همایش ملی نقش زنان در گام دوم انقلاب اسلامی، بهمن ماه ۱۳۹۹

همایش ملی نقش زنان در گام دوم انقلاب اسلامی

National Conference on the Role of Women in the Second Step of the Islamic Revolution

پوستر همایش ملی نقش زنان در گام دوم انقلاب اسلامی

همایش ملی نقش زنان در گام دوم انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، در شهر سمنان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی نقش زنان در گام دوم انقلاب اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی نقش زنان در گام دوم انقلاب اسلامی