همایش علمی گام دوم انقلاب و رسالت دانشگاه فنی و حرفه ای، اسفند ماه 98

همایش علمی گام دوم انقلاب و رسالت دانشگاه فنی و حرفه ای

Scientific Conference Second Step Revolution and Mission of Technical and Vocational University

پوستر همایش علمی گام دوم انقلاب و رسالت دانشگاه فنی و حرفه ای

همایش علمی گام دوم انقلاب و رسالت دانشگاه فنی و حرفه ای در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فنی و حرفه ای و تحت حمایت سیویلیکا در شهر قم برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

رسالت دانشگاه فنی و حرفه ای در علم و پژوهش

 • تبیین مبانی فکری مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) دربارۀ رسالت دانشگاه
 • آموزش تولید محور و جایگاه دانشگاه فنی و حرفه ای
 • روش شناسی پیشرفت درون زا و برون زا در دانشگاه
 • جایگاه دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان دانشگاه نسل سوم در تحول علم و فناوری
 • جایگاه روش های آموزش مهارت محور در توانمندسازی دانشجویان
 • نقش تولید و توسعه در اقتدار نظامی از دیدگاه بیانیه گام دوم انقلاب
 • راهبردهای دستیابی به مرجعیت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای در منطقه و جهان
 • مشخصه های دانشگاه و دانشجو در تراز انقلاب اسلامی
 • رویکردهای دانش بنیان در دانشگاه فنی و حرفه ای مبتنی بر علم و فناوری
 • پویش و پژوهش عملی در حوزه مدیریت دانشگاه
 • نقش جهاد و شتاب علمی در رشد و پیشرفت دانشگاه
 • شیوه های به کارگیری نخبگان علمی در گام دوم انقلاب
 • امیدآفرینی و نشاط در جامعه دانشجوئی
 • نقش مدیریت جهادی در تولید و نشر علم
 • روش های مؤثر دانش افزائی با تأکید بر نقش آموزش و پژوهش
 • جایگاه فناوری های نوین آموزشی در مدیریت دانش

رسالت دانشگاه فنی و حرفه ای در معنویت و اخلاق

 • نقش معنویت و اخلاق در تربیت دانشجویان در تراز انقلاب اسلامی
 • نقش اساتید در ارتقای سجایای اخلاقی دانشجویان
 • نقش متون درسی معارف اسلامی در تحقق معنویت و اخلاق در دانشگاه
 • نقش روش های آموزش معارف اسلامی در تحقق معنویت و اخلاق در دانشگاه

رسالت دانشگاه فنی و حرفه ای در سبک زندگی

 • نشاط معنوی در محیط های دانشگاه
 • رویکرد کارآفرینی دانشگاه فنی و حرفه ای و سبک زندگی سالم
 • ابعاد مختلف عدالت آموزشی در دانشگاه فنی و حرفه ای
 • سبک زندگی دانشجویان از دیدگاه قرآن و عترت
 • تبیین الگوی سبک زندگی اسلامی ایرانی مبتنی بر بیانیه گام دوم

رسالت دانشگاه فنی و حرفه ای  در عدالت و اقتصاد

 • دانشگاه فنی و حرفه ای و تبیین شاخصه های اقتصاد درون زا
 • رسالت کارافرینی دانشگاه فنی و حرفه ای در پیشرفت اقتصادی و اقتصاد سالم
 • راهکارهای اثربخش و عملیاتی دانشگاه در مقابله با مفاسد اقتصادی
 • نقش دانشگاه فنی و حرفه ای در اقتصاد سالم و عدالت محور
 • پیشرفت اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی مبتنی بر مبانی بیانیه گام دوم