اولین همایش مجازی دفاع، اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

اولین همایش مجازی دفاع

The First Virtual Conference on Defense

اولین همایش مجازی دفاع در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط ،مهندسين مشاور پدافند غيرعامل كهندژ در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش مجازی دفاع مراجعه فرمایید.