نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی، اسفند ماه ۱۴۰۱

نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی

The first national conference of the future city of native thought

پوستر نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی

نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه یزد، در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی شهرآینده اندیشه بومی