اولین همایش ملی چالش ها و فرصت های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره جدید، دی ماه ۱۳۹۵

اولین همایش ملی چالش ها و فرصت های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره جدید

The first national conference on the new challenges and opportunities of accounting and management in the new millennium

پوستر اولین همایش ملی چالش ها و فرصت های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره جدید

اولین همایش ملی چالش ها و فرصت های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره جدید در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس، در شهر گنبد کاووس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی چالش ها و فرصت های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره جدید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی چالش ها و فرصت های نوین حسابداری و مدیریت در هزاره جدید