نخستین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، بهمن ماه 98

نخستین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

First National Food Science And Technology Congres

پوستر نخستین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

نخستین همایش ملی علوم و صنایع غذایی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علمی کاربردی قند کرج و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی علوم و صنایع غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی علوم و صنایع غذایی