نخستین همایش ملی علوم و صنایع غذایی، بهمن ماه ۱۳۹۸

نخستین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

First National Food Science And Technology Congres

پوستر نخستین همایش ملی علوم و صنایع غذایی

نخستین همایش ملی علوم و صنایع غذایی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی،دانشگاه علمي كاربردي قند كرج در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی علوم و صنایع غذایی مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی علوم و صنایع غذایی