کنگره بین المللی علوم غذا و سلامت عمومی، شهریور ماه ۱۴۰۰

کنگره بین المللی علوم غذا و سلامت عمومی

International Congress of Food Science and Public Health

پوستر کنگره بین المللی علوم غذا و سلامت عمومی

کنگره بین المللی علوم غذا و سلامت عمومی در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه تهران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره بین المللی علوم غذا و سلامت عمومی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره بین المللی علوم غذا و سلامت عمومی