اولین کنفرانس تخصصی شبیه سازی پرواز، آذر ماه ۱۳۸۸

اولین کنفرانس تخصصی شبیه سازی پرواز

01st Conference on Flight Simulation

اولین کنفرانس تخصصی شبیه سازی پرواز در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۸ توسط ،پژوهشگاه هوافضا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس تخصصی شبیه سازی پرواز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس تخصصی شبیه سازی پرواز