همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری، آبان ماه ۱۳۹۳

همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری

National Conference on Frontiersman,sustainable development & investment opportunities

پوستر همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری

همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد پارس آباد مغان در شهر پارس آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری