سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران

The third national conference of support and protection of forests and pastures of Iran

پوستر سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران

سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران