اولین رویداد ملی سرمازدگی در بخش کشاورزی (چالش ها و راه کارها)، شهریور ماه ۱۴۰۲

اولین رویداد ملی سرمازدگی در بخش کشاورزی (چالش ها و راه کارها)

The first national frost event in the agricultural sector (challenges and solutions)

پوستر اولین رویداد ملی سرمازدگی در بخش کشاورزی (چالش ها و راه کارها)

اولین رویداد ملی سرمازدگی در بخش کشاورزی (چالش ها و راه کارها) در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.