کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار، آبان ماه 98

کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار

National Conference on Future Research, Management and Sustainable Development

پوستر کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار

کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

 • مدیریت بازرگانی و بازاریابی با رویکرد توسعه پایدار
 • مدیریت صنعتی و سیستم با رویکرد توسعه پایدار
 • مدیریت کارآفرینی با رویکرد توسعه پایدار
 • مدیریت مالی و حسابداری با رویکرد توسعه پایدار
 • مدیریت سیستم‌ها و فناوری اطلاعات با رویکرد توسعه پایدار
 • مدیریت فناوری، تحقیق و توسعه با رویکرد توسعه پایدار
 • مدیریت اجرایی و شهری با رویکرد توسعه پایدار
 • مدیریت گردشگری با رویکرد توسعه پایدار
 • مدیریت دولتی و سازمان های عمومی با رویکرد توسعه پایدار
 • مدیریت در حوزه های امنیتی و سیاسی با رویکرد توسعه پایدار
 • مدیریت در حوزه های زنان و خانواده با رویکرد توسعه پایدار
 • مدیریت در حوزه های اقتصاد و اشتغال با رویکرد توسعه پایدار
 • مدیریت در حوزه های آموزش و فرهنگ با رویکرد توسعه پایدار
 • مدیریت در حوزه های سلامت و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
 • مدیریت راهبردی و رقابت با رویکرد توسعه پایدار
 • اخلاق و فلسفه سازمان و مدیریت
 • حاکمیت سازمانی و مسوولیت اجتماعی
 • جایگاه آینده پژوهی در ایران و جهان
 • جایگاه آینده پژوهی در حوزه اسلامی
 • جایگاه آینده پژوهی و نقش آن در دانش های گوناگون
 • نقش آینده پژوهی در برنامه ریزی استراتژیک
 • تعیین نقشه استراتژیک به کمک رویکرد آینده پژوهی
 • عوامل استراتژیک و رویکرد آینده نگاری
 • آینده پژوهی در حوزه های سلامت و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
 • آینده پژوهی در حوزه های زنان و خانواده با رویکرد توسعه پایدار
 • آینده پژوهی در حوزه های اقتصاد و اشتغال با رویکرد توسعه پایدار
 • آینده پژوهی در حوزه های آموزش و فرهنگ با رویکرد توسعه پایدار
 • اهمیت آینده پژوهی در برنامه ریزی کلان
 • آینده پژوهی در حوزه های امنیتی و سیاسی با رویکرد توسعه پایدار
 • آینده پژوهی سازمان های دولتی و عمومی با رویکرد توسعه پایدار
 • آینده پژوهی شهری با رویکرد توسعه پایدار
 • آینده پژوهی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار
 • آینده پژوهی کارآفرینی با رویکرد توسعه پایدار
 • آینده پژوهی راهبردی و رقابت با رویکرد توسعه پایدار
 • آینده پژوهی سیستم‌ها و فناوری اطلاعات با رویکرد توسعه پایدار
 • آینده پژوهی فناوری، تحقیق و توسعه با رویکرد توسعه پایدار


مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی آینده پژوهی،مدیریت و توسعه پایدار