اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری ، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری

The First Regional Conference on New Computer

پوستر اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری

اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط ،دانشكده فني سما واحد گچساران در شهر گچساران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای یافته های جدید کامپیوتری