اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری، بهمن ماه ۱۳۹۲

اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری

First Regional Conference on Computer Networks

پوستر اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری

اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم،دانشكده فني و حرفه اي سما واحد قم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش منطقه ای شبکه های کامپیوتری