چهارمین جشنواره ملی شهرپژوهی و اولین جشنواره فن پژوهی شهری، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

چهارمین جشنواره ملی شهرپژوهی و اولین جشنواره فن پژوهی شهری

The fourth national urban research festival and the first urban technology research festival

پوستر چهارمین جشنواره ملی شهرپژوهی و اولین جشنواره فن پژوهی شهری

چهارمین جشنواره ملی شهرپژوهی و اولین جشنواره فن پژوهی شهری در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ، در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.