چهارمین جشنواره ملی شهرپژوهی و اولین جشنواره فن پژوهی شهری، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

چهارمین جشنواره ملی شهرپژوهی و اولین جشنواره فن پژوهی شهری

The fourth national urban research festival and the first urban technology research festival

پوستر چهارمین جشنواره ملی شهرپژوهی و اولین جشنواره فن پژوهی شهری

چهارمین جشنواره ملی شهرپژوهی و اولین جشنواره فن پژوهی شهری در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ، در شهر اصفهان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.