نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

The first national conference to promote the culture of self-sacrifice and martyrdom

پوستر نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت