دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما، اسفند ماه ۱۳۹۹

دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما

The 2nd National Congress of Family Psychology Association of Iran: The Family in Our Age

پوستر دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما

دومین کنگره ملی انجمن روانشناسی خانواده ایران: خانواده در عصر ما در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،انجمن علمی روانشناسی خانواده ایرانبا همکاری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اندیشکده خانواده در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.