کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی، دی ماه ۱۳۹۵

کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی

پوستر کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی

کنگره بین المللی روانشناسی خانواده در بستر ارزش های دینی و فرهنگی در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۵ توسط ،روانشناسی خانواده ایرانانجمن علمي روانشناسي خانواده ايران در شهر اهواز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.