همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی

The first national conference on new findings in Biological Sciences

پوستر همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی

همایش ملی یافته های نوین در علوم زیستی در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين در شهر پیشوا برگزار گردید.