کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی، بهمن ماه ۱۴۰۰

کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی

National Conference on Agriculture and Food Security

پوستر کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی

کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،پژوهشکده امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی کشاورزی و امنیت غذایی