دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم، دی ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم

پوستر دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم

دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۶ توسط ،سازمان بسيج مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي استان البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در صنایع غذایی و تغذیه سالم