اولین وبینار ملی پرند، شهر هوشمند به سوی شهرهای جدید نسل نو، بهمن ماه ۱۴۰۰

اولین وبینار ملی پرند، شهر هوشمند به سوی شهرهای جدید نسل نو

Parand's first national webinar, Smart City to New Generation Cities

پوستر اولین وبینار ملی پرند، شهر هوشمند به سوی شهرهای جدید نسل نو

اولین وبینار ملی پرند، شهر هوشمند به سوی شهرهای جدید نسل نو در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم،شرکت عمران شهر جدید پرند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین وبینار ملی پرند، شهر هوشمند به سوی شهرهای جدید نسل نو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین وبینار ملی پرند، شهر هوشمند به سوی شهرهای جدید نسل نو