اولین همایش ملی معماری مسکونی ، اسفند ماه ۱۳۹۳

اولین همایش ملی معماری مسکونی

First National Congress of Residential Architecture

پوستر اولین همایش ملی معماری مسکونی

اولین همایش ملی معماری مسکونی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،آموزشكده فني و حرفه اي سما واحد ملاير در شهر ملایر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی معماری مسکونی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی معماری مسکونی