کنگره ملی بهره وری ایران، خرداد ماه ۱۳۷۹

کنگره ملی بهره وری ایران

کنگره ملی بهره وری ایران در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۷۹ توسط ،سازمان ملي بهره وري ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنگره ملی بهره وری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنگره ملی بهره وری ایران