نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی

پوستر نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی

نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دانشگاه یاسوج،دانشگاه ياسوج در شهر یاسوج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی