نخستین کنفرانس ملی علوم شناختی و رسانه، مهر ماه 98

نخستین کنفرانس ملی علوم شناختی و رسانه

First National Conference on Cognitive Science and Media

پوستر نخستین کنفرانس ملی علوم شناختی و رسانه

نخستین کنفرانس ملی علوم شناختی و رسانه در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۸ توسط خبرگزاری فارس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


در سال‌های اخیر اهمیت علوم شناختی روز به روز در حال افزایش است چرا که این حوزه دانشی با ذهن و تفکر به برون آمده از مغز ارتباط دارد.

فرآیند دیداری و شنیداری از مهم‌ترین ورودی‌های مغز است که بخش اعظم مسیرهای علوم شناختی را فعال می‌کند. این اطلاعات ورودی را می‌توان از نظر منابع اطلاعات به ۴ دسته تقسیم کرد.

۱. اطلاعات مربوط به خود فرد که حوزه خودشناسی انسان را می‌سازد و هویت و انسان شناسی را در بر می‌گیرد.

۲. اطلاعات مربوط به انسان‌های دیگر با زمینه‌سازی ارتباط جمعی و جامعه‌شناسی که کمیت و کیفیت ارتباط با سایرین را تشکیل می‌دهد.

۳. اطلاعات ورودی از طبیعت شامل موجودات جاندار و بی جان را تشکیل می‌دهد و همانند ورودی‌های دیگر شامل فلسفه خاص هر یک از مولفه‌ها نیز هست.

۴. ورودی اطلاعات حسی از جهان متافیزیک مانند شنیدن و تصور‌های ذهنی.

۳ مولفه اول در حافظه و مولفه آخر در فراحافظه ثبت می‌گردد و نمود بیرونی آن گرایش‌های مذهبی است. در نهایت به ۴ بعد فوق علاوه بر حافظه، زبان و هیجان نیز اضافه می‌شود.

در دنیای امروز که فضای مجازی و رسانه حرف نخست را می‌زند، رسانه جایگاه ممتازی دارد چرا که تمامی مولفه‌های فوق را از طریق فیلم، موسیقی، خبر و هنر ارائه می‌کند به ویژه اگر منبع انتقال اطلاعات موثق باشد مانند خبرگزاری یا رادیو و تلویزیون بنابراین پرداختن به تولید علم در این زمینه و توسعه فناوری‌های شناختی در زمینه رسانه بسیار اهمیت دارد و کنفرانس به این مهم می‌پردازد.

 

محورهای کنفرانس:

 • روش‌های تحقیق در علوم شناختی و رسانه
 • فلسفه ذهن و رسانه
 • انسان ‌شناسی و زبان شناسی شناختی و رسانه
 • علوم اعصاب و رسانه
 • هوش مصنوعی و رسانه
 • علوم تصمیم و رسانه
 • روان‌شناسی شناختی و رسانه
 • جامعه‌شناسی شناختی و رسانه
 • اقتصاد رفتاری و رسانه
 • بازاریابی عصبی و رسانه
 • سیاستگذاری عمومی و رسانه
 • تربیت فردی و رسانه