کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست ، اسفند ماه ۱۳۹۲

کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست

First National Conference on Agriculture and Environment Sciences

پوستر کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست

کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ توسط ،مركز همايشهاي علمي همايش نگار در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست