اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران

First National Conference on Agricultural and Environmental Sciences of Iran

پوستر اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران

اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان در شهر باوى برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران