همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار، بهمن ماه ۱۳۸۰

همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار

National Conference of Field Management - Soil Erosion and Stable Development

همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۰ توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی،مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام استان مركزيمركز تحقيقات حفاظت خاك و آبخيزداري در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مدیریت اراضی - فرسایش خاک و توسعه پایدار