اولین همایش کشوری پزشکی خانواده، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین همایش کشوری پزشکی خانواده

The first national conference of family medicine

پوستر اولین همایش کشوری پزشکی خانواده

اولین همایش کشوری پزشکی خانواده در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران، در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش کشوری پزشکی خانواده مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش کشوری پزشکی خانواده