سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل، دی ماه 81

سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل

01st Seminar on mitigate and prevent flooding

سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۸۱ توسط در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل