سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل، دی ماه ۱۳۸۱

سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل

01st Seminar on mitigate and prevent flooding

سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۸۱ توسط ، در شهر گرگان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سمینار کاهش اثرات و پیشگیری از سیل