اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی، اسفند ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی

The first national conference on future studies in jurisprudence, law and political science

پوستر اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی

اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.