اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی

The first national conference on future studies in jurisprudence, law and political science

پوستر اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی

اولین همایش ملی آینده پژوهی در فقه، حقوق و علوم سیاسی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط دانشگاه محقق اردبیلی، در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.