همایش ملی چالش و راهکارهای مالی تجارت بین المللی با رویکرد حمایت از تولید ملی، اسفند ماه ۱۴۰۰

همایش ملی چالش و راهکارهای مالی تجارت بین المللی با رویکرد حمایت از تولید ملی

National conference on financial challenges and solutions for international trade with the approach of supporting national production

پوستر همایش ملی چالش و راهکارهای مالی تجارت بین المللی با رویکرد حمایت از تولید ملی

همایش ملی چالش و راهکارهای مالی تجارت بین المللی با رویکرد حمایت از تولید ملی در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه امام صادق، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی چالش و راهکارهای مالی تجارت بین المللی با رویکرد حمایت از تولید ملی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی چالش و راهکارهای مالی تجارت بین المللی با رویکرد حمایت از تولید ملی