اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی و محصولات ارگانیک ایران، شهریور ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی و محصولات ارگانیک ایران

The First International Conference of Food Industry and Organic Products

پوستر اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی و محصولات ارگانیک ایران

اولین کنفرانس بین المللی صنایع غذایی و محصولات ارگانیک ایران در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر همدان برگزار گردید.