همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی، اسفند ماه ۱۳۹۰

همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی

National New Ideas in Accounting and Auditing Conference

همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان ( خوراسگان) در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی